Vestforbrænding Glostrup

Vestforbrænding Glostrup

Affaldsforbrænding

35 MW hedtvandskøling.

Luftmængde 1.600.000 m3/h! Køling af overskudsvarme ved produktion af elektricitet og fjernvarme ved affaldsforbrænding.

Ballerup Aalborg