Miljøpolitik

Miljøpolitik

tt coil bestræber sig på at udøve sine aktiviteter under størst mulig hensyntagen til miljøet, således at vore produkter bliver såvel produceret som anvendt på den mest effektive og miljørigtige måde.

Konkret betyder det følgende:

Produktion:

Under hensyntagen til vore kunders krav og ønsker tilstræber vi at valg af materialer og teknologier sker ud fra overvejelser, som udviser respekt for miljøet og som minimerer miljøpåvirkningen både under produktion, transport og drift. Vi vil endvidere påvirke vore leverandører til at udvikle og levere varer og tjenesteydelser, som er i overensstemmelse med tt coil´s miljøpolitik.

Personale:

Vore medarbejdere motiveres og uddannes til at handle i overensstemmelse med tt coilsmiljøpolitik.

Energi:

Vi tilstræber en effektiv ressourceanvendelse gennem udvikling af energieffektive produkter.

Udvikling:

Vi søger at minimere den påvirking af miljøet som vor produktion og anvendelsen af vore produkter kan give anledning til gennem forebyggelse og konstante forbedringer.

Kunder:

Vi opretholder en løbende dialog med vore kunder om forbedring af de miljømæssige aspekter af vore aktiviteter.

Ballerup Aalborg