Rigshospitalet København

Rigshospitalet København

4 stk. tørkølere til 2 køleanlæg til Finsen Centret.

2 stk. tørkølere fjerner 700 kW varme pr. køleanlæg.

Leveret med EC motorer for at sikre lave driftsomkosninger samt lavt støjniveau.

Ballerup Aalborg