Madagaskar Power Station

Madagaskar Power Station

Til minedrift, verdens største nikkelmine. Køling af dieselgeneratorer.

15 MW.

Ballerup Aalborg