+45 98 159 500   | tt-coil@tt-coil.dk

Madagaskar Power Station

Madagascar Power Station

Til minedrift, verdens største nikkelmine. Køling af dieselgeneratorer.

15 MW.