Kvalitetspolitik

Kvalitetspolitik

Det er tt coils målsætning at fremstå som en kompetent og kvalitetsbevidst leverandør af kvalitetsprodukter, som lever op til kundernes forventninger. Dette gælder overholdelse af krav til design, ydelse og leveringssikkerhed.

Løbende kvalitetsforbedringer tilstræbes og denne målsætning skal indgå som et væsentligt element i alle beslutninger.

For kontinuerligt at nå disse mål skal følgende punkter være opfyldt:

  1. Medarbejderne skal være fagligt veluddannede og motiverede.
  2. Samarbejdet med vore leverandører skal være snævert og fortroligt for at sikre en løbende kvalitetsforbedring af de leverede varer.
  3. Nye opgaver skal vurderes grundigt for at sikre den fornødne designkvalifikation og kapabilitet.
  4. Ledelsen skal medvirke til at mål og handlingsplaner oprettes, synliggøres og følges.
  5. Der skal være en løbende opfølgning vedr. kvalitet og leveringssikkerhed.

Peter Dybdahl, adm. direktør

Ballerup Aalborg