+45 98 159 500   | tt-coil@tt-coil.dk

Rigshospitalet København

Rigshospitalet København

4 stk. tørkølere til 2 køleanlæg til Finsen Centret.
2 stk. tørkølere fjerner 700 kW varme pr. køleanlæg.

Leveret med EC motorer for at sikre lave driftsomkosninger samt lavt støjniveau.